Sentinel-6

Sentinel-6Sentinel-6 missioon on mõeldud ookeanide veetaseme määramiseks radaraltimeetri abil. Ookeanide topograafia andmed on vajalikud kliimamuutuste mõjude jälgimiseks ja operatiivseks okeanograafiaks. Kaardistades 95% Maa jäävabast ookeanist iga 10 päevaga, pakub see missioon hoovuste ning lainekõrguse ja -kiiruse infoga olulist tuge turvalisuse suurendamisele merenduse valdkonnas.
Sellised andmed on vajalikud ka kiirelt muutuvate rannikupiirkondade paremaks majandamiseks. Sentinel-6 missioonil kasutatakse olulisel määral Jason-seeria satelliitide ja ESA CryoSati missiooni õppetunde. Sentinel-6 missioon täiendab ka Sentinel-3 abil veekogude jaoks kogutavat infot.