Kaugseirepäev 2020

Kaugseirepäev 2020 toimus 5. novembril Tõraveres ning UTTV-s (järelvaadatav link)

Suuliste ettekannete slaidid ning esitlusel olnud postrid leiate siit:

Mait Lang Eesti statistilise metsauuenduse kaugseiretugi

Urmas Peterson ja Jaan Liira Häilude tekkimine ja metsana taastumine Eesti metsamaal

Evelyn Uuemaa Eesti metsade muutus ajas ja ruumis

Andres Lille ePõlluraamat ja põllumajanduse suurandmete süsteem

Priit Kilgas Horisont 2020 Roheleppe taotlusvoorust

Tõnu Oja Maastikupõlengute riskide hindamine ja põlengu haldamine

Liis Sipelgas Üleujutuste ja veetaseme kaugseire prototüübid ning nende rakendamine

Mihkel Järveoja Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 satelliitmõõtmiste aegridade järgi

Raido Puust Kaugseire ehituses

Tiit Kutser Ka maailma suurimad järved pruunistuvad

Heido Trofimov Aerosoolide rollist globaases soojenemises

Erko Jakobson Kliimamudelite ansamblite võimalused ja vead

Miguel Villoslada UAVs for semi-natural grasslands conservation

Riho Vendt Kaugseire peegeldusteguri referentsmõõtmised

Tiit Kutser Kaugseire rakendamine Eestis

 

Lea Hallik Optiliste kaugseireandmete kasutatavus soode hüdroloogilise režiimi jälgimisel

Assessment of fire damage in a peatland using Unmanned Aerial System data

Muutused merepõhja taimestiku katvuses Landsati piltide põhjal

Kaugseire kui lisavõimalus järvede monitooringuks: näiteid Eesti järvedest

Monitoring beaver induced flooding disturbances in forest land using Sentinel-2 data

Inimtekkeliste aerosoolide mõju ja ööpäevase käigu uurimine saastunud pilvedes kasutades SEVIRI andmeid

Konvektiivsete tormide klimatoloogia Eestis lähtuvalt radariandmetest ja keskkonnatingimustest

Tartu erinevate piirkondade kuumasaarte ning rohe- ja sinitaristu tuvastamine mehitamata õhusõidukite abil

The Application of Unmanned Aerial Vehicle and Machine Learning Techniques for Red Clover-Grass Mixture Yield Estimation

Using UAS-data for estimating Scots pine stand parameters in Lahemaa National Park

Metsa statistiline peegeldusmudel

Tree crown segmentation of Doñana centenary Cork Oaks with UAV images and upscaling to Sentinel-2 images

How dry is too dry?