Kasutajate vajadused

Et saada parem ülevaade kasutajate vajadustest seoses Copernicuse programmi andmetega, oleme loonud küsimustiku.

Küsitluse eesmärk on leida kasutajate vajadustel põhinev edasine koostöövorm ja pakkuda neile paremaid võimalusi, et Copernicuse programmi andmetele ligi pääseda. Küsimustik on inglisekeelne ning selle põhjalik täitmine võib võtta kuni tunni. Kui vajate lisaks eestikeelset nõustamist, võtke ühendust Piia Postiga aadressil piia.post@ut.ee

Olete teretulnud levitama küsimistikku kõigile, kes võivad Copernicuse andmete kasutamisest huvitatud olla.

Copernicuse kasutajatest ning nende vajadustest antakse ülevaade Interregi projekti “BalticSatApps” raames.