• kaugseire_pais1.png
 • kaugseire_pais7.png
 • kaugseire_pais3.png
 • kaugseire_pais8.png
 • o_19c1737o41efc6l3104ptu61dq1a.jpg
 • kaugseire_pais2.png
 • 412291-crop_mapping_in_estonia.jpg

Tere tulemast Eesti kaugseire kodulehele!

Siit leiad eestikeelset informatsiooni kaugseire ja selle rakenduste kohta.

Leht on jaotatud järgmiselt:

 • Kaugseire. Räägitakse üldisemalt, mis on kaugseire, milleks seda kasutatakse ning millisteks peamisteks valdkondadeks see jaguneb.
 • Copernicus. Tutvustab Euroopa suurprojekti, mille raames kogutakse ning jagatakse keskkonna andmeid Maa jälgimise satelliitidelt ning in situ sensoritelt – mõõtmisel õhust, merelt ja maalt.
 • Projektid. Annab ülevaate paari viimase aasta kaugseire projektide kohta, loetelu ei ole lõplik.
 • Infomaterjalid. Koondab endas eestikeelseid kaugseirealaseid infomaterjale: artiklikogumikud, õppevideod, ettekanded ja palju muud.
 • Kalender. Sisaldab infot kaugseiret puudutavate sündmuste kohta.
Eesti kaugseirepäevad 2020

Registreeri üritusele siin

Eesti kaugseirepäevade traditsioon ulatub tagasi 2005. aastasse. Seekord soovime keskenduda eelkõige edusammudele kaugseire andmete kasutamises: esitage oma huvitavaid teadustulemusi, mis inspireerivad uusi kasutusviise leidma, tutvustage innovaatilise analüüsimeetodeid, mis aitavad mudelid ja mõõtmisi paremini ja täpsemini tõlgendada ning tooge põnevaid näiteid. Kutsume kõiki huvilisi tutvuma riikliku rakendusuuringu RITA tulemustega. Aruteluringis on kõigil võimalus omalt poolt pakkuda ideid, millised peaks olema Eestis kaugseire arengu olulisemad suunad.
Oodatud on nii suulised kui posterettekanded. Ürituse kanname üle ka veebi vahendusel. Plaanis on koostada eestikeelne artiklikogumik, mis aitab kaasa nii eestikeelse terminoloogia arengule, kui ka salvestab pikemaks ajaks valdkonna hetkeseisu.
Registreerumine ettekanneteks on avatud kuni 30. septembrini. Täpsem info päevakava osas 15. oktoobril.

 

 

Kaugseirega seotud teadus-arendusasutusi ja ettevõtteid Eestis:

 

Tartu Ülikool                            logo              

Tallinna Tehnikaülikool          logo                                  

Eesti Maaülikool                            logo

 

OÜ KappaZeta                         logo

AlphaGIS OÜ                            logo

eAgronom OÜ                      logo    

           

Tartu Teaduspark                    logo

 

ESA BIC Estonia                     logo 

 

 

GeoDataHub                               logo

 

 

MTÜ Põllukultuuride klaster       logo

 

 

PRIA                                             logo         

                              

Keskkonnaagentuur                 logo

 

Maa-amet                                  logo