Radarseire

Hiiumaa praami graafik jälgitav Sentinel 3 pildilt, Tiit Kutser (TÜ EMI)
Hiiumaa praami graafik jälgitav Sentinel 3 pildilt, Tiit Kutser (TÜ EMI)

Tehisava-radar on uuritavate objektide struktuurile ja elektrilistele omadustele tundlik kaugseire instrument, millega tehakse mõõtmisi tavaliselt satelliidilt või lennukilt. Lisaks pikaajalisele luures kasutamisele on tehisava-radarid osutunud väga kasulikuks mitmetes tsiviilrakendustes: jääolude kaardistamisel, õlireostuste tuvastamisel, pinnaseniiskuse kaardistamisel ning maapinna kõrgusmudelite loomisel. Google Earthis kasutatav ülemaailmne kõrgusmudel on mõõdetud interferomeetrilise tehisava-radariga.