Aatom ja Universum, teekond mikro- ja makromaailma sügavustesse!

 

Rändnäituse eesmärgiks on näidata koolis õpetatavate ainete interdistsiplinaarsust. Valminud näitus visualiseerib meid ümbritseva maailma hoomamatut suurust. Näituse erilisus seisneb eridistsipliinide (geograafia, bioloogia, füüsika ja matemaatika) sidumisest üheks terviklikuks. Mobiilse näituse suureks eeliseks on asjaolu, et näitust on võimalik tellida kooli kohapeale ning külastada kvaliteetset näitust mugavalt koolimajast lahkumata ja seda kõikide kooli klassidega.

Suuruste skaala ekspositsioon selgitab suuruste muutumist ning arvude kümnendastmetes kirjutamise viisi. Skaala algab kõikidele inimestele teada olevast meetrist, millest ühel pool kirjeldatakse aina suuremaid objekte ning teisel pool väiksemaid objekte, andes seeläbi võimaluse osaleda Universumi „välja suumimisel“ või „sisse suumimisel“. Liikudes iga sammuga erineva tabloo juurde ollakse eemaldunud planeet Maast mõned tuhanded meetrid või vastupidi mindud aine sisse. Näituse visuaalide juurde on koostatud harivad tekstid, mis kirjeldavad pildil nähtavaid objekte. Näitus laiendab õpilaste maailmapilti ning seob omavahel õpitud teadmisi üheks tervikuks.

Näitus koosneb kolmeteistkümnest kahepoolsest roll-up stiilis postrist, mida on kerge üles seada kooli koridori või saali ning lisaks kuulub näituse juurde ka tööleht. Töölehtedel olevate ülesannete näol on tegemist õpilasi kaasava ning oma kodupiirkonnaga seoseid otsivate tegevustega. Lisaks on lihtsamaid ja juba varem õpitud teadmisi kinnistavaid ülesandeid. Kahepoolne tööleht moodustab täitmise järel terviku, mis annab õpilasel hiljem võimaluse kasutada seda kui õppematerjali. Töölehed saab alla laadida siitsamast kodulehelt ning õpetajal on neid võimalus ka vajadusel kohandada omale mugavamaks.

 

Rändnäituse tööleht: mikro-makro-mega_tooleht.docx

 

Rändnäitus on 2022/23 õppeaastaks täielikult välja laenutatud, laenutusgraafikut koos koolide kontaktisikuitega saab vaadata siit.

Kõigil koolidel, kes on huvitatud näitusest 2023/2024 õppeaastaks palume kirjutada meiliaadressil tovisit@ut.ee. Kooli panuseks jääb näituse transport eelmisest kohast oma õppeasutusse.

 

Tartu observatoorium tänab Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogia õpetaja Urmas Tokkot ja TÜ molekulaar- ja rakubioloog Sulev Kuuske panustamast näituse valmimisse.

 

ransnaitus_mikrorandnaitus_makro

ETAG_logo  TÜ obs logoESERO_logo_sinine