Sentinel-1 koolitus

Sentinel-1 andmete kasutamine loob meile mitmeid võimalusi luua uusi teenuseid, teha teaduspõhiseid otsuseid. Selleks on aga vaja teada satelliidiandmete kasutamise põhimõtteid, kuid samuti piiranguid. Tartu observatooriumi radarkaugseire töörühma juht dr Kaupo Voormansik on viinud läbi mitmeid Sentine-1 andmete kasutamise koolitusi.

Esitlus: Tehisava-radari (SAR) põhialused, pildi moodustamine, radaripiltide töötlemise põhimõtted.

Sentinel-1 andmed ja Sentinel-1 Toolboxi tarkvara funktsionaalsuse ülevaade.

Rakenduste näited: lageraie-alade kaardistamine, üleujutuste kaarditsamine.