Kaugseirepäevad

banner

Eesti kaugseirepäevi on korraldanud TÜ Tartu observatoorium koostöös Eesti Maaülikooli, Keskkonnaagentuuri ja TÜ füüsika instituudiga. Seni on toimunud viis Eesti kaugseirepäeva aastatel 2008, 2014, 2016, 2018 ja 2020. Kaugseirepäevade ettekanded puudutavad valkonna olulisi küsimusi ja neid saab kasutada õppematerjalina valdkonnaga tegelevetele spetsialistidele, eriala asjatundjatele ja tudengitele.

2018. aastal toetas Kaugseirepäeva korraldamist Interregi Läänemeremaade programmi BalticSatAppsi projekt.

2020. aastal toetas Kaugseirepäeva korraldamist Eesti Teadusagentuuri algatatud valdkondliku teadus-arendustegevuse toetamise programmi RITA projekt RITA Kaugseire.