Sentinel-4

Sentinel-4Sentinel-4 ja Sentinel-5 missioonid on loodud spetsiaalselt atmosfääri koostise jälgimiseks Copernicuse atmosfääriteenuse tarbeks. Mõlemad missioonid toimivad EUMETSATi satelliitide baasil. Geostatsionaarsel orbiidil oleva Meteosati kolmanda põlvkonna satelliidi MTGSounder (MTG-S) pardal hakkavad tööle ultravioletse ja nähtava kiirguse piirkonna spektromeeter (UVN) ning EUMETSATi termokiirguse mõõtja (InfraRed Sounder, IRS), hiljem kombineeritakse Sentinel-4 missiooniga ka satelliidi MTG-Imager pardal paikneva EUMETSATi pildiskanneri (FCI) andmed. Neid mõõtmisi kasutatakse kasvuhoonegaaside ja saasteainete määramiseks.


ESA ja Hollandi ühise missioonina viiakse orbiidile UNVS instrument Tropomi. Sentinel-4 ja Sentinel-5 missioonide eesmärk on toetada Euroopa poliitikaid ning teenuseid õhukvaliteedi, stratosfääriosooni, päikesekiirguse ja kliima jälgimiseks.