Sentinel-2

Sentinel-2Sentinel-2 satelliit kannab uudset kõrglahutusega mitme spektrikanaliga (13) pildiskannerit, pakkudes andmestikku maapinna ja taimkatte kaugseirerakendusteks. Lai vaatenurk (290 km), palju spektrikanaleid ning tihedam ülelendude arv (Eesti kohal paar korda nädalas) loovad optilises seires unikaalse situatsiooni. Aastal 2015 saadeti orbiidile Sentinel-2A, mis oli esimene optiline satelliit Copernicuse programmis. Sentinel-2A andmete abil saab määrata maakasutust ning selle muutusi, lehe klorofülli ning vee sisaldust. Aastal 2017 saadeti orbiidile Sentinel-2B. Sentinel 2 andmeid kasutatakse metsandususes, põllumajanduses, katastroofide jälgimisel jne.