Julgeolek

julgeolekJulgeoleku tuumikteenus pakub informatsiooni piirivalvele ELi piires nii maal kui merel, aga ka tuge kolmandatele riikidele kriisiolukordades. Maismaa poole pealt on teenuse juures vastutavaks täitjaks ELi asutus FRONTEX, merel aga EMSA (European Maritime Safety Agency), kolmandate riikide kriisikolletega tegeleb ELi SatCen (European Union Satellite Centre). Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida riikidevahelised kokkulepped.

Teenuse kohta saab rohkem infot Copernicuse julgeoleku kodulehelt.