Veebiseminar "Kaugseirel põhinevad rakendused üleujutuste kaardistamiseks ja soode niiskusrežiimi seireks"

Kuupäev: 
07.10.2020 11:00

Asukoht: 
Zoom

RITA meetmest rahastatud „Kaugseire“ projekti raames töötati välja prototüübid üleujutatud alade kaardistamiseks ja soode niiskusrežiimi seireks radarsatelliidi Sentinel-1 andmetest. Seminaril tehakse lühiülevaade prototüüpidest ja nende usaldusväärsusest. Samas demonstreeritakse kaugseire andmete töötlemise prototüüpe, mida on võimalik kasutada avaliku sektori teenuste parandamiseks. Arutletakse ka  prototüüpide jätkusuutliku rakendamise võimaluste üle.

Järelvaadatav seminar Zoomis

Päevakava

11.00 Sissejuhatus, Rivo Uiboupin (TalTech Meresüsteemide instituut)

11.10 - 11.25 „Üleujutuste kaardistamise metoodika ja selle usaldusväärsuse hinnang“, Age Aavaste (TalTech Meresüsteemide instituut)

11:30 - 11.45 Üleujutuste kaardistamise prototüübi võimalikud rakendused erinevates riigi teenustes“, Liis Sipelgas (TalTech Meresüsteemide instituut)

11.50 – 12.05 Kaugseire andmete lisandväärtus turvasmuldadega alade täpsustamisel ja niiskusreziimi muutuste jälgimisel“, Ain Kull (TÜ, ökoloogia ja maateaduste instituut)

12.10 – 12.25 “Radarkaugseire kasutusvõimalused maardlate seires ja maavara ressursitasude kontrollimisel ”, Liis Sipelgas (TalTech Meresüsteemide instituut)

12.30 Arutelu tutvustatud meetodite rakendamise võimalustest

Lisainfo: Sigrid Aas, e-post: sigrid.aas@taltech.ee, mobiil: +372 5662 9922