Tasuta veebikursus kaugseire huvilistele algus

Kuupäev: 
15.09.2022 (All day)

Asukoht: 
Moodle

Tartu observatoorium kutsub üliõpilasi ja kõiki teisi huvilisi osalema Tartu Ülikooli MOOC kursusel, kus tegeletakse konkreetsete juhtumipõhiste ülesannete lahendamisega kaugseire vahendite abil. Kursuse läbimine ei vaja ekstra ettevalmistust, küll aga on oluline läbida kõik kursuse osad etteantud järjekorras.

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, koolitus koosneb sissejuhatavast moodulist ning neljast juhtumipõhisest moodulist. Näiteks õpitakse kaugseire vahenditega kindlaks tegema klorofülli taset erinevates veekogudes, põllumajandusmaa pindala muutusi jms. Kursust on võimalik läbida omas tempos, soovituslikult üks moodul nädalas. MOOCi kursuse eest on võimalik saada 1 ECTS ja läbinutele väljastatakse (digi)tõend. Õppetöö käib inglise keeles.

Kursuse leiate Tartu ülikooli kursuste lehelt (https://ut.ee/et/moocs) nime alt: Remote sensing practical case studies based on Copernicus data.