RITA kaugseire veebiseminar "Veetaseme kaugseire merel ja järvedel"

Kuupäev: 
28.05.2020 11:00

Seminarikutse

Registreerimine: Registreerida saab SIIN. Osalejatele saadetakse ZOOMi link. Teema: Täpne ja operatiivne veetaseme informatsioon on oluline mitmete eluvaldkondade jaoks: hüdroloogia, navigatsioon merel ja suurjärvedel, turism,  kriisihaldamine ja kliima muutustega kohanemine. RITA meetmest rahastatud „Kaugseire“ projekti raames uuriti, kuidas satelliitidega kogutud veetaseme andmeid saab rakendada järgmiste avaliku sektori teenuste parandamiseks: hüdroloogiline seire merel ja järvedel, operatiivne meretaseme prognoos, veekogumite ökoloogilise seisundiklassi määramine ja kliimateenused. Seminaril tutvustatakse teenuste parandamise võimalusi ja arutletakse valminud kaugseire meetodite/prototüüpide jätkusuutliku rakendamise võimaluste üle.

 
Päevakava  11.00 Sissejuhatus, Rivo Uiboupin (TalTech Meresüsteemide instituut) 

11.10 - 11.25 „Copernicuse veetaseme andmed“, Sander Rikka (TalTech Meresüsteemide instituut)  

11:30 - 11.45 „Järvede veetase kaugseirega – hüdroloogilise seire täiendamine“, Aive Liibusk (EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituut)

11.50 – 12.05 „Veetaseme kaugseire andmed veekogu ökoloogilise seisundiklassi määramisel“, Ave Ansper (TÜ, Tartu observatoorium)  

12.10 – 12.25  “Kaugseire andmete kasutamine veetaseme prognoosi täpsustamiseks”, Urmas Raudsepp ( TalTech Meresüsteemide instituut)

12.30 Arutelu tutvustatud meetodite rakendamise võimalustest   

 

 

Lisainfo: Sigrid Aas, e-post: sigrid.aas@taltech.ee, mobiil: +372 5662 9922
Uuringut rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maaeluministeeriumi tellimusel programmi RITA raames.