kaugseire seminar: Viktor Vabson "CCVS (Copernicus Cal/Val Solution)"

Kuupäev: 
10.06.2021 14:15

Viktor Vabson peab ettekande teemal “CCVS (Copernicus Cal/Val Solution): Ülevaade Sentinel Cal/Val nõudetest”. Ettekanne on eesti keeles.

Lühikokkuvõte:

CCVS projekti esimese tööpaketi ülesandeks oli koostada neli dokumenti, mis võtaks kokku Sentinel Cal/Val nõuded neljas valdkonnas: Optiliste, Altimeetria, Radari ja Passiiv-Mikrolaine ning Atmosfääri koostise alastel Missioonidel. Dokumendid on koostatud ja tellijale esitatud. Dokumendid pidid muuhulgas sisaldama kõikide toodete mõõtemudeleid ja määramatuse hinnanguid. Paraku on need mudelid sageli nii komplitseeritud, et koostatud dokumentide piires jäi see eesmärk vähemalt osaliselt täitmata. Illustratsiooniks kirjendan mõõtemudelite ja määramatuse hinnangute olukorda  satelliitaltimeetrias.

 

Veerand tundi enne seminari algust saab siseneda e-keskkonda kasutades allolevat linki:

https://button.ut.ee/b/tul-eyp-3c4