Eesti kaugseirepäev 2022

Kuupäev: 
10.11.2022 10:00 - 17:00

Asukoht: 
TÜ Tartu observatoorium Tõraveres

Eesti kaugseirevaldkonna teadustulemused on pälvinud tunnustust ja kasutamist laias maailmas. Kaugseirepäev toob kokku meie kaugseirekogukonna, et anda ülevaade valdkonna uuematest teaduse ja rakenduste arengutest Eestis. Päeva eesmärk on suurendada kogukonnasisest koostööd ning teadlikkust kosmoseandmete ja vastavate tehnoloogiate kasutamisvõimalustest.

Eesti kaugseirekogukond saab traditsiooniliselt kokku iga kahe aasta tagant alates aastast 2005. Seekordne kohtumispaik on taas TÜ Tartu observatoorium Tõraveres. Päeva korraldab Tartu Ülikooli Tartu observatoorium koostöös Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaagentuuriga.

Ettekanded algavad kell 10 ja kestavad kuni 16. 
Päev algab tervituskohviga Tartu observatooriumis kell 9.30.

Konverents toimub hübriidvormis ja ülekannet saab jälgida UTTV-s.

Registreeri kaugseirepäevale hiljemalt 4. novembril.

PÄEVAKAVA

09.30 – 10.00 Tervituskohv

10.00 – 10.10  Antti Tamme avasõna

Esimene sessioon (modereerib Ian-Andreas Rahn)

10.10 – 10.30  Riho Vendt, Viktor Vabson, Ilmar Ansko, Joel Kuusk, Krista Alikas, Martin Ligi (Tartu Ülikool)
„Kaugseireandmete usaldusväärsuse kindlustamine“

10.30 – 10.50 Andres Luhamaa (KappaZeta)
„Sentinel-1 analüüsivalmis andmed - KappaOne“

10.50 – 11.10 Olga Wold (KappaZeta) 
„Sentinel-2 pilvemask KappaMask“

11.10 – 11.30 Jorma Rahu, Heido Trofimov, Tanel Voormansik, Piia Post, Velle Toll (Tartu Ülikool)
„Õhusaaste osakeste mõju pilvedele ja Maa kliimale“

11.30 – 11.50 Erko Jakobson  ja Liisi Jakobson (Tartu Ülikool)
„Eesti kliima ekstreemumid 21. sajandil globaalsete kliimaprojektsioonide põhjal“

11.50 – 13.00 Lõuna ja postersessioon

Teine sessioon (modereerib Martin Ligi)

13.00 – 13.20 Liis Sipelgas, Age Aavaste, Sander Rikka, Siim Pärt, Rivo Uiboupin, Rain Elken, Joonatan Kama ja Jana Põldnurk (TalTech)
„Hüdroloogia kaugseire teenus: veega kaetud alade tuvastamine Sentinel-1 ja 2 andmetest“

13.20 – 13.40 Laura Argus, Ele Vahtmäe, Jonne Kotta, Kristjan Herkül, Birgot Paavel, Ilmar Kotta, Martin Ligi, Tiit Kutser (Tartu Ülikool)
„Madala rannikumere kaugseire Läänemeres“

13.40 – 14.00 Krista Alikas, Reiko Randoja, Kersti Kangro (Tartu Ülikool)
„Kaugseire andmete tugi Eesti järvede seisundi jälgimisel“

14.00 – 14.30 Kohvipaus

Kolmas sessioon (modereerib Mihkel Kaha)

14.30 – 14.50 Mait Lang (Tartu Ülikool)
„Kaugseire metsanduslikud rakendused Eestis“

14.50 – 15.10 Mihkel Kaha (Tartu Ülikool)
„DSLR kalasilma objektiiviga poolsfäärikaamerate projektsioonimudeli koostamine ja vinjeteerimise kalibreerimine“

15.10 – 15.30 Allan Sims (Eesti Maaülikool)
„Metsade inventeerimine kaugseirega üksikpuude kaupa“

15.30 – 15.50 Urmas Peterson ja Jaan Liira (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool)
„35 aastat lageraiealasid Eestis“

 

Posterettekanded

 • Alexander Marsh
  „Evaluation, comparison, validation of smart phone application for measuring leaf angles“
 • Anastasia Rodygina, Naghma Afreen, Senyang Li
  "Deriving forest growth variables with Sentinel-1 and Sentinel-2, and Lidar"
 • Artjom Vargunin, Aleksandra Bratic
  "Cloudiness in Baltic Sea Region"
 • Christel Rose Bachmann
  "Tracking the impact of spatial habitat changes on the breeding colonies of the Rook in Tartu"
 • Jason Scott Cordova
  "Usability of lidar to map archeological sites"
 • Kaire Toming, Evelyn Uuemaa, Hui Liu, Kmoch, Alexander Kmoch, Tuuli Soomets, Tiina Nõges, Tiit Kutser
  "Järvede biogeokeemiliste näitajate hindamine kaugseire abil“
 • Kersti Kangro, Anne-Mai Pall, Krista Alikas 
  "Cyanobacterial bloom parameters in large eutrophic Lake Peipsi: a view from Sentinel 3"
 • Kersti Kangro, Marju Tamm, Rene Freiberg, Martin Ligi, Ilmar Ansko, Krista Alikas
  "Chlorophyll a detection from absorption measurements for various lake types"
 • Marieke Scheel, Gregor Mattedi, Kristjan Ait
  "Forest fire assessment with Sentinel-2/3 in boreal forests"
 • Mariliis Kolk, Lisanne Siniväli, Sinoj Kokulasingam
  "Analysis of climate predictions using python"