Atmosfääri kaugseire – Sentinel-5P ja kavandatavad missioonid

Kuupäev: 
08.04.2021 14:15

Ettekandja: Dr Margit Aun

Ettekandes tutvustatakse atmosfääri kaugsseiret Copernicuse programmis. Lähemalt räägitakse Sentinel-5P missioonist – eesmärkidest, mõõdetavatest produktidest ja hetke seisust. Tutvustatakse esimese suurema Sentinel-5P ultraviolettkiirguse produktide valideerimise tulemusi. Lisaks antakse lühike ülevaade lähiaastatel plaanitavatest uutest atmosfääriseire missioonidest CO2M, Sentinel-4 ja -5.

Pool tundi enne seminari algust on võimalik siseneda e-keskkonda kasutades allolevat linki: https://button.ut.ee/b/tul-eyp-3c4